TT

TÊN CÔNG TR̀NH

CÁC H̀NH THỨC THỰC  HIỆN

NĂM THỰC HIỆN

CHỦ ĐẦU TƯ

Lập

DA

Khảo sát

ĐC

Khảo sát

ĐH

Thí nghiệm

Thiết

kế

Giám sát

Thi công

1

Khu tái định cư Sơn Trà, Điện Ngọc

(Khảo sát địa h́nh, lập thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500)

 

 

x

 

x

 

 

16/01/03

Ban quản lư các dự án phát triển Đô thị Đà Nẵng

2

Trường Kỹ thuật Kinh tế Đà Nẵng

 (giai đoạn 2)

x

x

 

 

x

 

 

20/01/03

Trường Kỹ thuật Kinh tế

Đà Nẵng

3

Dự án Nhà máy thép 250.000 tấn/năm

 - Đà Nẵng

 

 

 

 

x

 

 

20/10/03

Công ty Thép Đà Nẵng

4

Khu Công nghiệp Ḥa Khánh – Đà Nẵng

 

x

 

 

x

 

 

 

26/02/03

Cty phát riển và khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng

5

Khu dân cư  An Cư 5 - Đà Nẵng

 

 

 

 

x

 

 

01/04/03

Ban quản lư các dự án
phát triển đô thị Đà Nẵng

6

Khu dân cư  An Ḥa

x

 

 

 

x

 

 

  04/04/03

Công ty quản lư và khai thác

nhà đất TP.  Đà Nẵng

7

07 xă thuộc huyện Ḥa Vang, Ḥa Xuân, Ḥa Châu, Ḥa Tiến, Ḥa Phước, Ḥa Nhơn, Ḥa Phong, Ḥa Khương

 

 

x

 

 

 

 

  11/04/03

Sở kế hoạch & đầu tư

thành phố Đà Nẵng

8

Chung Cư Nại Hiện Đông 2

x

x

 

 

 

 

 

   21/04/03

BQL các dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp

9

Trung tâm phát thanh truyền h́nh Đà Nẵng 

 

x

 

 

x

 

 

   22/04/03

Đài phát thanh truyền h́nh

Đà Nẵng

10

Trung tâm công nghệ phần mềm Đà Nẵng (cơ sở 2) – 20 tầng

x

x

 

 

x

 

 

18/04/03

Trung tâm công nghệ

phần mềm Đà Nẵng

11

Khu khám đa khoa và cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng – 6 tầng

x

x

 

 

x

 

 

02/05/03

Tổ chức Đông Tây hội ngộ tại Việt Nam ( East Meets West )

12

Thủy lợi Đắc-Ca tại xă R- Kơi huyện Sa Thầy Tỉnh Kontum

 

x

 

 

x

 

 

15/05/03

BQL dự án bảo vệ rừng & PTNT Tỉnh Kontum

13

Thủy lợi Hồ Chuối EADIJRI – LER Mân

Huyện Sa Thầy, tỉnh Kin Tum

 

x

 

 

x

 

 

15/05/03

BQL dự án bảo vệ rừng & PTNT Tỉnh Kontum

14

Trung tâm thương mại thị xă Tam Kỳ

x

x

 

 

x

 

 

06/06/03

UBND thị xă Tam Kỳ

15

Nhà bưu cục  và vỏ trạm CSND

phường Mân Thái

 

 

 

 

 

 

x

12/06/03

Bưu điện thành phố Đà Nẵng

16

Nhà công vụ số 08 Bạch Đằng

 

x

 

 

x

 

 

15/07/03

Cục quản trị T26

17

Khu dân cư Phong Bắc

 

 

 

 

x

 

 

23/07/03

Ban quản lư các dự án phát triển đô thị Đà Nẵng

18

Hồ chứa nước Trà Cân

 Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam

 

x

 

 

 

 

 

11/08/03

Ban quản lư dự án NN&PTNT Quảng Nam

19

Hồ chứa nước Núi Ngang

thuộc huyện Đức Phổ, Quảng Ngăi

 

x

x

 

x

 

 

15/08/03

Công ty khai thác thủy lợi Quảng Ngăi

20

Văn pḥng làm việc chi nhánh

Công ty cà phê Trung Nguyên tại Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

x

10/09/03

Công ty TNHH cà phê
Trung Nguyên

21

Nhà khách quân khu V tại TP. Nha Trang

x

x

 

 

x

 

 

20/11/03

BQL dự án nhà khách quân khu tại Nha Trang

22

Nhà bưu cục và vỏ trạm CSND Ḥa Quư

 – Bưu điện Thành Phố Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

x

25/11/03

Bưu điện TP Đà Nẵng

23

Trung tâm dịch vụ viễn thông Bưu điện thành phố Đà Nẵng

 

 

 

 

x

 

x

25/12/03

Bưu điện thành phố Đà Nẵng

24

Nhà biểu diễn đa năng thành phố Đà Nẵng

 

x

 

 

x

 

 

31/12/03

Ban chuẩn bị đầu tư
các dự án XD Đà Nẵng

TT

TÊN CÔNG TR̀NH

CÁC H̀NH THỨC THỰC  HIỆN

NĂM THỰC HIỆN

CHỦ ĐẦU TƯ

Lập

DA

Khảo sát

ĐC

Khảo sát

ĐH

Thí nghiệm

Thiết

kế

Giám sát

Thi công

25

Trung tâm sát hoạch giấy phép lái xe

Đà Nẵng

 

x

 

 

x

 

 

03/02/04

Ban quản lư giao thôn nôn thôn Đà Nẵng

26

Xí nghiệp Dược phẩm TW5 (giai đoạn 2)

x

x

 

 

x

x

 

16/02/04

Xí nghiệp Dược phẩm TW5

27

Khu nhà phía sau  trụ sở

15 Nguyễn Chí Thanh – ĐN

 

 

 

 

x

 

 

10/03/04

Nhà xuất bản giáo dục tại

Thành phố Đà Nẵng

28

Hồ chứa nước Trung An  TP. Đà Nẵng

 

x

x

 

 

 

 

20/05/04

Ban chuẩn bị đầu tư thủy lợi

 – Bộ NN vàPTNT

29

Khu vực phía nam hầm

đường bộ hầm Hải Vân

 

x

 

 

x

 

 

22/04/04

Sở xây dựng TP. Đà Nẵng

30

Hồ chứa nước Núi Ngang

thuộc huyện Đức Phổ, Quảng Ngăi

x

 

 

 

 

 

 

16/06/04

Công ty khai thác thủy lợi Quảng Ngăi

31

Văn pḥng làm việc

Chi nhánh Công ty FPT Đà Nẵng

 

 

 

 

x

 

 

22/06/04

Cty TNHH Thương Mại

 và Xây Dựng Minh Thành

32

Hệ thống thủy lợi Đắc Long

 

x

 

 

x

x

 

09/07/04

BQL dự án bảo vệ rừng

& PTNT Tỉnh Kontum

33

Nhà công vụ số 08 Bạch Đằng

 

 

 

 

 

x

 

09/08/04

Cục quản trị T26

TT

TÊN CÔNG TR̀NH

CÁC H̀NH THỨC THỰC  HIỆN

NĂM THỰC HIỆN

CHỦ ĐẦU TƯ

Lập

DA

Khảo sát

ĐC

Khảo sát

ĐH

Thí nghiệm

Thiết

kế

Giám sát

Thi công

34

03 Xă thuộc huyện Ḥa Vang

 

x

 

 

 

 

 

01/09/04

Sở kế hoạch và đầu tư

Thành phố Đà Nẵng

35

Khu dân cư An Cư 5

 

 

 

 

x

 

 

06/09/04

BQL các dự án phát triển

đô thị Đà Nẵng

36

Nhà máy chế tạo thiết bị toàn bộ

- Khu CN Điện Nam- Điện Ngọc

 

x

 

 

x

 

 

20/10/04

Công ty Cơ điện và Xây dựng

37

Khu dân cư Phong Bắc

 

 

 

 

x

 

 

28/10/04

BQL các dự án phát triển

đô thị Đà Nẵng

38

Trụ sở làm việc Công an

huyện Trà My – Quảng Nam

x

x

 

 

x

 

 

18/11/04

Sở Công an tỉnh Quảng Nam

39

Đường phía nam Hầm đường bộ Hải Vân

 

x

 

 

x

 

 

30/11/04

Cty phát triển và Khai Thác Hạ Tầng  KCN Đà Nẵng

40

Nhà số 27 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

x

10/12/04

Công ty thương mại

 cà phê Long

41

Cải tạo nội thất hội trường và pḥng truyền thống – Tổng công ty xây dựng CTGT 5

 

 

 

 

 

 

x

21/12/04

Tổng công ty xây dựng công tŕnh giao thông 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

TÊN CÔNG TR̀NH

CÁC H̀NH THỨC THỰC  HIỆN

NĂM THỰC HIỆN

CHỦ ĐẦU TƯ

Lập

DA

Khảo sát

ĐC

Khảo sát

ĐH

Thí nghiệm

Thiết

kế

Giám sát

Thi công

42

Nhà làm việc kiêm kho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

 

 

 

 

x

 

 

21/01/05

Ngân hàng Nhà nước

Việt Nam  – CN. Đà Nẵng

43

Trung tâm dịch vụ bưu

chính viễn thông đa phương tiện Huế

 

 

 

 

x

 

 

24/01/05

Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế

44

Văn pḥng đại diệnTổng Công ty du lịch Hà Nội tại Đà Nẵng

x

x

x

 

x

 

 

16/03/05

Tổng Công ty du lịch Hà Nội

45

Bệnh viện Đà Nẵng

x

x

 

 

x

 

 

01/06/05

Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tại Việt Nam

46

Trụ sở văn pḥng Tổng công ty xây dựng công tŕnh giao thông 5 - Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

x

11/06/05

Tổng Công ty Xây dựng

công tŕnh giao thông 5

47

Sở chỉ huy Bộ Chỉ Huy

Quân Sự  Đà Nẵng

x

x

 

 

x

 

 

10/07/05

Bộ chỉ huy Quân Sự thành phố Đà Nẵng

48

Trung tâm chỉnh h́nh và phục hồi chức năng Đà Nẵng–7 tầng

 

 

 

 

x

 

 

14/07/05

Trung tâm chỉnh h́nh và PH chức năng Đà Nẵng

49

Chung cư 5 tầng Ḥa Thuận (lần 2)

 

 

 

 

x

 

 

20/08/05

Công ty quản lư nhà Đà Nẵng

50

Hồ chứa nước Cây Sanh xă Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

 

x

x

 

x

 

 

09/09/05

Ban QLDA ĐTXD cơ sở hạ tầng nông thôn huyện Phú Ninh

51

Nhà máy sản xuất hóa chất xây dựng của công ty Mapei Spa Italy tại khu kinh tế mở Chu Lai, Kỳ Hà, Quảng Nam

 

 

 

 

x

x

 

14/10/05

Công ty Mapei Việt Nam

52

Khu nghỉ dưỡng

Trung Ương tại Lăng Cô

 

x

 

 

x

 

 

15/11/05

Văn pḥng TW Đảng

Cục Quản Trị T26

53

Nhà công vụ số 8 Bạch Đằng

thành phố Đà Nẵng – 12 tầng

x

x

 

 

x

x

 

15/11/05

Văn pḥng TW Đảng

Cục quản trị T26

54

Hồ chứa nước Trà Cân, xă Đại Hiệp, Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

 

x

 

 

x

 

 

18/11/05

BQL Dự án  nông nghiệp & PTNT Quảng Nam

55

Trường cao đằng kinh tế kế hoạch

Hạng mục: Khối nhà học, văn pḥng, hội trường 9 tầng và Nhà kư túc xá 5 tầng

 

x

x

 

 

 

 

21/11/05

Ban quản lư dự án ĐTXD Trường cao đẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng

56

Nhà làm việc và lắp đặt thiết bị Trung tâm Bưu điện Quảng Ngăi

 

 

 

 

x

 

 

10/05/06

Bưu điện tỉnh Quảng Ngăi

57

Chi Nhánh Ngân hàng

NN & PTNT, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

x

x

 

 

x

 

 

25/05/06

Ngân hàng NN & PTNT

Thành phố  Đà Nẵng

58

Nhà điều hành sản xuất Chi nhánh điện Thanh Khê thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

x

x

x

 

 

 

 

26/10/06

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

59

Dự án đê bao chống lũ

thị trấn Mỹ An – Tháp Mười

x

x

 

 

 

 

 

31/10/06

BQL dự án công tŕnh

ngành nông nghiệp

60

Nhà máy bia Fosters Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

x

03/11/06

Nhà máy bia Fosters Đà Nẵng

TT

TÊN CÔNG TR̀NH

CÁC H̀NH THỨC THỰC  HIỆN

NĂM THỰC HIỆN

CHỦ ĐẦU TƯ

Lập

DA

Khảo sát

ĐC

Khảo sát

ĐH

Thí nghiệm

Thiết

kế

Giám sát

Thi công

61

Nhà kho số 10 Nguyễn Chí Thanh, ĐN

 

 

 

 

 

 

x

02/03/07

Chi nhánh Công ty TNHH

 phân phối FPT

62

Xưởng đắp lốp, nhà hỗn luyện và các hạng mục phụ trợ thuộc dự án di dời Nhà máy từ Bắc Mỹ An vào Khu CN Liên Chiểu

(Thẩm tra hồ sơ TKKT và dự toán)

 

 

 

 

x

 

 

19/03/07

Công ty CP cao su Đà Nẵng

63

Sân Golf Điện Dương, Điện Nam

 

 

 

 

x

x

 

11/07/07

Indochina Hoi An Golf Course joint stock company

64

Trường tiểu học An Ḥa, Q. Sơn Trà, ĐN

( KSĐC, lập BCĐT, thiết kế KTTC)

x

x

 

 

x

 

 

12/07/07

Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà

65

Nhà máy bia VBL Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

x

20/07/07

Công ty TNHH VBL

Đà Nẵng

66

Nhà máy đường An Khê

(Thẩm tra hồ sơ TKKT và dự toán)

 

 

 

 

x

 

 

25/07/07

Công ty CP đường Quảng Ngăi

67

Bệnh viện C- Đà Nẵng (giai đoạn 2)

x

x

 

 

x

 

 

25/08/07

Bệnh Viện C- Đà Nẵng

68

Công ty TNHH phân phối FPT tại Đà Nẵng

 

 

 

 

x

x

x

25/08//07

Chi nhánh Cty TNHH phân phối FPT tại Đà Nẵng

69

Cty TNHH Khu du lịch

Vinacapital Hoi An

 

x

 

 

 

 

 

10/09/07

Cty TNHH Khu du lịch Vinacapital Hoi An

70

Khách sạn SOFITEL

Hội An – Quảng Nam

 

x

 

 

 

 

 

11/09/07

Công ty TNHH Khu du lịch Vinacapital Hội An

71

Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT quận Thanh Khê

x

 

 

 

 

x

 

15/11/07

Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT TP Đà Nẵng

72

Hồ chứa nước Núi Ngang – Tiểu dự án Trà Câu tỉnh Quăng Ngăi thuộc dự án thủy lợi Miền Trung

 

x

 

 

x

 

 

10/12/07

BQL dự án đầu tư xây dựng Quăng Ngăi

73

Khu du lịch Biển Ngũ Hành Sơn  Marble Mountain Breach Resort

 

x

 

 

x

x

 

27/12/07

Công ty CP Khu du lịch Ngũ Hành Sơn- Indochinaland

TT

TÊN CÔNG TR̀NH

CÁC H̀NH THỨC THỰC  HIỆN

NĂM THỰC HIỆN

CHỦ ĐẦU TƯ

Lập

DA

Khảo sát

ĐC

Khảo sát

ĐH

Thí nghiệm

Thiết

kế

Giám sát

Thi công

74

Nhà máy VBL Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

x

07/01/08

Công ty VBL Đà Nẵng

75

Khu dân cư Trung Nghĩa

(Thiết kế điều chỉnh quy hoạch 1/500)

 

 

 

 

x

 

 

10/01/08

Công ty đầu tư phát triển nhà

Đà Nẵng

76

Ṭa án nhân dân quận Liên Chiểu

 

x

x

 

 

 

 

22/01/08

Ṭa án nhân dân

quận Liên Chiểu

77

Ṭa nhà căn hộ cao cấp Vinacapital

(thuộc dự án 9ha)

 

 

 

 

x

 

 

22/04/08

Cty TNHH trung tâm

thương mại Vinacapital

78

Nhà máy sản xuất thiết bị may mặc Groz- Beckert của CHLB Đức tại Đại Lộc

 

 

 

 

x

x

 

28/04/08

Công ty TNHH Groz- Becker Việt Nam

79

Trụ sở làm việc Chi nhánh Công ty cổ phần Hóa dầu Petrolimex tại Đà Nẵng

 

x

x

 

 

 

 

16/05/08

Công ty cổ phần Hóa dầu Petrolimex

80

Nhà máy bột giấy

Quảng Nam – Incomex – IPP

 

x

x

 

x

 

 

09/06/08

Cty CP giấy và bột giấy INCOMEX_IPP

81

Nhà làm việc kiêm kho Ngân  hàng

Nhà nước – Chi nhánh Đà Nẵng

 

 

 

 

 

x

 

25/06/08

Ngân Hàng Nhà nước

chi nhánh Đà Nẵng

82

Khu tái định cư Thanh Khê Tây

( Quản lư và giám sát xây dựng)

 

 

 

 

 

x

 

15/08/08

BQL các dự án CSHT

ưu tiên thành phố Đà Nẵng

83

Trung tâm hỏa táng An Phước Viên

 

x

x

 

x

 

 

23/09/08

Công ty Môi trường Đô thị

thành phố Hồ Chí Minh

84

Nhà máy thiết bị điện Dzima- Đà Nẵng

 

x

 

 

x

 

 

25/09/ 08

Công ty CP chế biến máy

DZĩ An

85

Phân viện Khoa học h́nh sự tại Đà Nẵng

 

x

 

 

x

 

 

08/12/08

Tổng cục Cảnh sát- Bộ Công an

86

Trụ sở làm việc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà

 

 

 

 

 

x

 

12/12/08

Ngân hàng TMCP Ngoại

thương VN- CN. Đà Nẵng

87

Khu căn hộ cao cấp

 

 

 

 

x

 

 

18/12/08

Công ty TNHH trung tâm

 thương mại Vinacapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

TÊN CÔNG TR̀NH

CÁC H̀NH THỨC THỰC  HIỆN

NĂM THỰC HIỆN

CHỦ ĐẦU TƯ

Lập

DA

Khảo sát

ĐC

Khảo sát

ĐH

Thí nghiệm

Thiết

kế

Giám sát

Lập HSMT & Đánh giá HSDT

88

Trung tâm giới thiệu việc làm Khu vực Miền trung

 

 

 

 

 

x

x

12/02/09

Sở lao động

và thương binh xă hội

89

Trung tâm kiểm định kỹ thuật

an toàn KV III

 

x

x

 

x

 

x

24/02/09

Trung tâm kiểm định

 kỹ thuật an toàn KV III

90

Khu bảo tŕ câu lạc bộ sân Golf

 

 

 

 

x

 

 

26/02/09

Công ty TNHH sân Golf

Đà Nẵng

91

Nhà làm việc, nhà kho chi nhánh CTCP TM Sabeco Miền trung tại Đà Nẵng  và Tổng kho Sabeco

 

 

 

 

x

x

x

10/04/09

Công ty CP thương mại

Sabeco Miền trung

92

Trụ sở Vietcombank Quảng Nam

 

 

 

 

x

 

 

15/04/09

Ngân hàng ngoại thương Việt Nam – CN. Quảng Nam

93

Thủy điện Tr’Hy , Tây Giang, Quảng Nam

(Khảo sát địa h́nh, đo nối cao độ quốc gia)

 

 

x

 

 

 

 

04/05/09

Cty Cp tài chính và phát triển năng lượng ( FED)

94

Nhà làm việc Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Quảng Nam

x

x

x

 

x

 

 

2009

Công an tỉnh Quảng Nam

95

Danang Golf Club– Clubhouse & Asociated Facilities

HM:Phần cơ điện nước và PCCC, KC, GS, phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

 

 

 

 

x

 

 

13/05/09

Vinacapital Danang Golf Club  Ltd

96

Sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 lốp / tấn

 

x

 

 

 

 

 

14/05/09

Cty CP cao su Đà Nẵng

97

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ḥa Vang

( Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật)

x

 

 

 

 

 

 

15/5/09

Chi nhánh Ngân hàng NN và PTNT, H.Ḥa Vang, Đà Nẵng

98

Trụ sở Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu B́nh Sơn, Quảng Ngăi ( Có PLHĐ)

 

 

 

 

x

 

 

28/05/09

Công ty TNHH MTV lọc hóa dầu B́nh Sơn Dung Quất

99

Trụ sở cơ quan Đại diện Tổng cục cảnh sát tại Thành phố Đà Nẵng

 

 

 

 

x

 

 

05/06/09

Tổng cục cảnh sát – Bộ Công An

100

Nâng tầng Trụ sở liên cơ quan thành phố Buôn Ma Thuột

x

x

 

 

 

 

 

24/07/09

Ban quản lư các dự án

Thành phố Buôn Ma Thuột

101

Khu khám đa khoa và điều trị - Bệnh viện chỉnh h́nh và phục hồi chức năng

( Giai đoạn II)

 

x

 

 

 

 

 

17/08/09

Bệnh viện chỉnh h́nh và PHCN Bệnh viện Đà Nẵng

102

Khách sạn Thương mại Hà Tĩnh

x

x

x

 

x

 

 

08/2009

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tĩnh

103

Nhà điều hành sản xuất Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng cở sở 2

x

x

x

 

x

 

 

18/09/09

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

104

Seawall of the Ocean Villas Project

 

 

 

 

x

 

 

18/09/09

Vinacapital Danang Resort Ltd

105

Đền thờ Vua Hùng, Đồi Cư Luê, P.Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột

 

 

x

 

 

 

 

30/09/09

Ban quản lư các dự án TP. Buôn Ma Thuột

106

Ṭa nhà Công ty CP Porserco- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Đà Nẵng

x

x

 

 

x

 

 

06/10/09

Công ty CP Porserco – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

107

Khoa Y dược – Đại Học Đà Nẵng

( Khảo sát đại h́nh, thiết kế QHTMB)

 

 

x

 

x

 

 

09/10/09

Đại Học Đà Nẵng

108

Flood plain of Vinacapital Heritage Golf Course

 

 

x

 

 

 

 

09/10/09

Vinacapital Danang

Golf Course Ltd

109

Nhà máy đồ hộp Đà Nẵng

 

 

 

 

x

 

 

12/10/09

Công ty CP đồ hộp Hạ Long

110

Trung tâm lưu trữ tài liệu kết hợp văn pḥng làm việc Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Quảng Ngăi

 

 

 

 

x

 

 

11/2009

Công ty TNHH MTV Xây lắp dầu khí Miền Trung

111

The Ocean View Condominium

 thuộc Vina Project

 

x

 

 

 

 

 

16/11/09

Công ty TNHH Khu du lịch biển Vinacapital Đà Nẵng

112

Ṭa nhà mới cho phân khoa y tế công cộng phục vụ sinh viên, giáo viên Trường đại học Y Dược Huế

x

x