Trang chủ | Giới thiệu | Năng lực Công ty | Đơn vị thành viên | Tin tức và sự kiện | Hoạt động công ty | Tuyển dụng | Liên hệ
DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN
Thiết Kế Dân Dụng
Thiết Kế Công Nghiệp
Quy Hoạch, HT Kỹ Thuật
Kiểm Định Chất Lượng
Tư vấn giám sát thi công
Tổ chức Hội Nghị-Hội Thảo
Đăng Nhập Email
   
   
   
   
CLIP HOẠT ĐỘNG
Liên kết web
Lịch sử công ty

Ngày thành lập Công ty: 16/03/1976

Ngày 16/3/1976 : Viện Thiết kế và Quy Hoạch được thành lập.

Năm 1980 : Có tên gọi là Viện Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng.

Năm 1990 : Thành lập Viện Thiết kế và Quy hoạch Xây dựng QNĐN trực thuộc Sở Xây QNĐN dựa trên cơ sở tổ chức lại 2 Viện: Viện Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng và Viện Quy hoạch Xây dựng theo quyết định số 941/QĐ-UB ngày 10/09/1990 của UBND tỉnh QNĐN.

Năm 1992 : Thành lập Doanh nghiệp Nhà nước: Viện Thiết kế Quy hoạch và Xây dựng QNĐN thuộc UBND tỉnh QNĐN theo quyết định số 2893/QĐ -UB ngày 09/10/1992 của UBND tỉnh QNĐN.

Năm 1995 : UBND tỉnh QNĐN ra quyết định số 66/QĐ-UB ngày 19/01/1995 đổi tên Viện Thiết kế Quy hoạch và Xây dựng QNĐN thành Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng QNĐN Công ty được công nhận là doanh nghiệp hạng I theo quyết định số 1457/QĐ-UB ngày 03/10/1995 của UBND tỉnh QNĐN.

Năm 1997 : Sau khi tỉnh QNĐN được tách thành hai đơn vị hành chính trực thuộc trung ương, UBND TP Đà Nẵng đã ra quyết định số 5467/QĐ-UB ngày 31/12/1997 đổi tên Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng QNĐN thành Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng.

Năm 2002 : Thực hiện việc sắp xếp đổi mới, phát triển v à nâng cao hiệu quả Doanh nghiệp Nhà nước, UBND TP Đà Nẵng ra quyết định số 24/2002/QĐ-UB ngày 01/03/2002 cho phép sáp nh ập Công ty Tư vấn Xây dựng Đà Nẵng (trụ sở 21 Trần Quốc Toản) vào Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng.

Từ 02/01/2008 : Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng được hình thành, chuyển đổi từ Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng theo quyết định số 5362/QĐ-UBND ngày 10/7/2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng.

Năm 2009 : Ngày 12/01/2009 Bộ Xây dựng ra Quyết định số: 18/QĐ-BXD công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên nghành xây dựng LAS-XD83 của Cty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng.

Năm 2011 : Ngày 19/09/2011 Trung tâm chứng nhận Phù hợp- Quacert ra Quyết định số: 13896/QĐ-QUACERT cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2008 cho Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng (CDC DANANG).

Năm 2014 : Ngày 6/10/2014 : Công ty đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Crown Systems Việt Nam về việc cung cấp phần mền Bản quyền Autodesk.

Năm 2015 : Ngày 01/7/2015:  Công ty đã ký kết hợp đồng với Công ty Autodes  Asia Pte. Ltd về việc đào tạo sử dụng hệ thống BIM trong thiết kế.

Năm 2016 : Ngày 15/01/2016:  Công ty được Bộ xây dựng công bố xếp hạng năng lực hoạt động  xây dựng trên cổng thông tin điện tử: nangluchdxd.xaydung.gov.vn
Ngày công bố : 15/01/2016.       Số thứ tự:  2115
Xếp hạng năng lực các lĩnh vực hoạt động xây dựng:
Thiết kế và thẩm tra thiết kế dân dụng, công nghiệp; Khảo sát dân dụng; Giám sát thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp: Cấp I
Lập dự án dân dụng nhóm A; Quản lý dự án dân dụng nhóm B; Thiết kế quy hoạch đô thị loại III; Kiểm định giám định chất lượng công trình : Cấp II
Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng : LAS- XD83

 

Sự kiện nổi bật
 

Lễ khánh thành giai đoạn 1 tòa nhà FPTCOMPLEX

 

Chương trình AUTODESK UNIVERSITY EXTENSION ASEAN

 

Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Đà Nẵng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2015

 

Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Đà Nẵng(CDC DANANG) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 

Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015-2020 của đảng bộ CDC DANANG

Thiết kế và xây dựng

Bảo tàng hoạt hình và truyện

Công trình khách sạn lớn nhất Mỹ

Hoàng cung của ông vua giàu nhất

Ngôi nhà hình chiếc lá ở Brazil

Kiến trúc đặc biệt của ngôi